176
Wien : Freies Blatt, 1892-1896
electronic
177
Dresden : Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden, [2017?]-
electronic
179
Basel : SKJ, 1838-1996
electronic
181
Friedrich-Ebert-Stiftung
East-Jerusalem, 2013-
electronic
182
Bamberg : Lachmüller, 1835-1836
electronic
185
Reddy, Enuga S. (Mitwirkender)
Berlin : GandhiServe Foundation, 2004-
electronic
189
Deutsch-Israelitische Gemeinde Hamburg
Hamburg : Gemeinde, 1925-1937
electronic
190
Israelitische Gemeinde Bremen
Bremen, 1933-1936
electronic
191
194
Jüdische Gemeinde Schanghai
Shanghai : The Shanghai Publ., 1939-1939
electronic
195
Stuttgart : Osterberg & Sternheim, 1924-1937
electronic
198
Auerbach, Berthold (Mitwirkender)
Braunschweig : Westermann, 1845-1848
electronic
199
Moritz, Karl Philipp (Mitwirkender)
Berlin : Mylius, 1783-1793
electronic