1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
Elektronische Zeitschrift
2
Żydowski Instytut Historyczny
Warszawa ; Frankfurt, Main : CEEOL, 2004-
Elektronische Zeitschrift
3
Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011-
Elektronische Zeitschrift
4
Warszawa : Wydawn. IFiS PAN, 2005-
Elektronische Zeitschrift