1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
Elektronische Zeitschrift
2
Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011-
Elektronische Zeitschrift