1
Krakow : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 1998-
electronic
3
[Online-Ausg.]
2011
ebook
5
Blumental, Nachman
[Online-Ausg.]
Łódź : Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy C.K. Żydów Polskich
Multipart item
6
Eisenbach, Artur (Verfasser)
Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2009
ebook
8
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2011
Multipart item
9
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2011
ebook
10
14
Eisenbach, Artur (Red.)
[Online-Ausg.]
Warszawa ˜[u.a.]œ : Centralna Zydowska Komisja Historyczna w Polsce
Multipart item
15
Eisenbach, Artur (Red.)
2009
ebook
19
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2016
ebook
20
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2016
ebook
21
Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzgle̜dnieniem historji żydów w Polsce [Elektronische Ressource] : dla klas wyższych szkół średnich
3. Od wygnania żydów z hiszpanji do rewolucji francuskiej : (od zygmunta starego do trzeciego rozbioru Polski)
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2016
ebook
24
Bałaban, Majer
[Online-Ausg.]
2012
ebook
25