2
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, [2008?]-
electronic
3
Marcus, Alfred
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1935, H. 7, 07, S. 358-361
2003
article
4
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1927, H. 6-7, S. 314-317
2003
article
5
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1934, H. 4-5, 04, S. 165-169
2003
article
6
DFID
London : DFID, 2004
ebook
7
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2007-
electronic
8
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2005-
electronic
9
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2005-
electronic
12
Green, Adam Robert (VerfasserIn)
[Washington, D.C.] : Middle East Institute, 2010
ebook
13
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1927, H. 3, S. 115-119
2003
article
14
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Yerûšālayim, 2003-
electronic
15
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1929, H. 2-3, 02, S. 59-61
2003
article
16
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1934, H. 12, 12, S. 536
2003
article
17
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1927, H. 10-11, S. 497-503
2003
article
18
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem : Central Bureau of Statistics, March 2015-
electronic
19
York-Steiner, Heinrich
[Online-Ausg.]
˜Dieœ Welt. - Berlin : Verl. der Welt, 1897-1914. - 1899, H. 6, 10, 02, S. 4-6
2003
article
20
Grunwald, Kurt
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1936, H. 10, 10, S. 510-513
2003
article
21
World Trade Press
Petaluma, Calif. : World Trade Press, 2010
ebook
22
Calì, Massimiliano
[Online-Ausg.]
Washington, D.C., : The World Bank, 2013
ebook
23
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2004-
electronic
24
Israel. hal- Liškā ham-Merkāzît le-Sṭāṭîsṭîqā
Jerusalem, 2003-
electronic
25
Marcus, Alfred
[Online-Ausg.]
Palästina. - Wien : Fiba-Verlag, 1902-1938. - 1933, H. 7-9, 07, S. 237-245
2003
article